Perło Śląska, cny Czesławie,
Ty przed Bogiem stoisz w sławie,
Tobą Wrocław w świecie słynie,
Twoje imię nie zaginie!

Lat osiemset będzie temu
Wydarzeniu przedziwnemu,
Gdyś ocalił śląskie włości
Od tatarskiej nawałności.

Wiele wieków my wytrwali,
Swojej mowy nie oddali,
Strzegli mowy i sumienia,
Od dusznego zatracenia.

Bóg to sprawił miłosierny,
Któregoś Ty sługa wierny
Twa modlitwa nas wspierała,
Niech Ci będzie za to chwała.

Więc w wolności dzisiaj dobie
Wdzięczne modły niesiem Tobie,
Niechaj dalej jak od wieka
Broni Polski Twa opieka.