FUNDACJA PIEŚNIARZE BZ WBK 59 1090 1522 0000 0001 2074 8477 (liczy się każdy wdowi grosz)