Aktualności

zakwalifikowani artyści na 9 PP: Marek Dawidowicz* Marek Leszkiewicz*Jakub Woźny* Monika Szast* Krzysztof Jóźwiak* Piterski* Sebastian Kubiak* Marcin Kreczmer*  Agnieszka Polak* Paweł Hałat*

zakwalifikowani artyści na 9 PP: Marek Dawidowicz* Marek Leszkiewicz*Jakub Woźny* Monika Szast* Krzysztof Jóźwiak* Piterski* Sebastian Kubiak* Marcin Kreczmer*  Agnieszka Polak* Paweł Hałat*

Dowiedz się więcejzakwalifikowani artyści na 9 PP: Marek Dawidowicz* Marek Leszkiewicz*Jakub Woźny* Monika Szast* Krzysztof Jóźwiak* Piterski* Sebastian Kubiak* Marcin Kreczmer*  Agnieszka Polak* Paweł Hałat*

9 Przegląd Pieśniarzy

IX PRZEGLĄD PIEŚNIARZY/// 9th SingerSongWriters Contest

Serdecznie zapraszamy! Spotkajmy się na konkursowym Przeglądzie Pieśniarzy, 18 XI 2023, o godz. 17 🙂
Wcześniej wyślij swoje 2 piosenki w mp3 na adres : przegladpiesniarzy@gmail.com (najpóźniej do 10 XI chociaż im wcześniej tym lepiej) szczegóły na www.piesniarze.info
Do zobaczenia! 🙂
ENGLISH
18 XI 2023, WROCŁAW, music and poetry club Pieśniarze
Attention all lyricists, poets, and singerssongwriters!
The annual song contest will take place on 18th of november 2023 in Wrocław at our place. Send your 2 songs on: przegladpiesniarzy@gmail.com

Dowiedz się więcej9 Przegląd Pieśniarzy

IX PRZEGLĄD PIEŚNIARZY/// 9th SingerSongWriters Contest

1. Organizatorem konkursu Przegląd Pieśniarzy zwanego dalej Festiwalem jest Fundacja Pieśniarze z siedzibą we Wrocławiu wpisana do KRS prowadzącego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000438657, NIP 8971786668 , zwana dalej Organizatorem.

2. Przedmiotem Festiwalu będzie przegląd najciekawszych wykonawców z nurtu piosenki poetyckiej/autorskiej/ballady i wyłonienie zwycięzcy spośród wybranych najlepszych pieśniarzy festiwalu Przegląd Pieśniarzy ; celem zaś jest popularyzacja wykonawców piosenki poetyckiej/autorskiej/ballady a także konsolidacja artystów i ich twórczych poszukiwań. 

3. Festiwal ma charakter otwarty. Uczestnikami Festiwalu mogą być zarówno wykonawcy amatorzy jak i profesjonaliści; Polacy i obcokrajowcy; preferowany jest język polski lub ojczysty wykonawcy.
Festiwal przeznaczony jest dla solistów, ewentualnie duetów. Nie przewiduje się możliwości dublowania składów zespołow.

4. Zgłoszenie na Festiwal odbywa się na następujących zasadach: uczestnik konkursu zgłasza na Festiwal dwa lub trzy utwory. Piosenki zgłaszane na Festiwal mogą mieć charakter autorski lub półautorski. Nie mogą zawierać  wulgaryzmów, obrażać uczuć religijnych. Piosenki na Festiwal, w formie nagrań w formacie mp3 oraz teksty piosenek należy przesyłać do Organizatora w formie elektronicznej na adres: przegladpiesniarzy@gmail.com [w wyjątkowych przypadkach proszę się kontaktować telefonicznie]. Zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe artysty, tytuły i teksty utworów, oraz wypełnioną ankietę-kwestionariusz (którą uczestnik otrzyma drogą elektroniczną)

5. Termin zgłaszania wykonawców na Festiwal upływa  10XI2023 r. Ogłoszenie osób zakwalifikowanych odbędzie się najpóźniej do dnia 12 XI 2023r. 

6. Organizator nie odsyła materiałów otrzymanych w ramach zgłoszenia na Festiwal.

7. Zarejestrowane utwory wykonywane w trakcie Festiwalu będą prezentowane na stronach internetowych Fundacji, facebook, twitter,  Youtube i inne, oraz na antenie radiowej lub stronach Partnerów i Patronów Festiwalu. Zgłoszenie się na Festiwal jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację na wskazanych wyżej stronach i antenie radiowej piosenek w całości lub we fragmentach lub w ramach skrótu, a także wykorzystanie piosenek przez Organizatora oraz Partnerów i Patronów Festiwalu w materiałach promujących Festiwal. Udział w Festiwalu jest jednoznaczny z faktem, iż Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do Festiwalu zezwalają Organizatorowi na dysponowanie ich wizerunkami, imieniem i nazwiskiem (ewentualnie pseudonimem), wypowiedziami, ankietą, danymi biograficznymi i dyskografią, zaprezentowanymi w związku z przeprowadzeniem Festiwalu.

8. Jury dokona selekcji zgłoszeń na Festiwal pod względem ich wartości merytorycznej i artystycznej następnie wyłoni wykonawców chrakteryzujących się w jego opinii najwyższymi standardami wpisującymi się w cel Festiwalu. 

9. Uczestnik Festiwalu zobowiązuje się do bycia na przesłuchaniach pozostałych wykonawców.  Decyzje podejmowane przez Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

10. Ogłoszenie końcowych wyników Festiwalu nastąpi tego samego dnia.

11. Uczestnicy Konkursu i Organizator nie będą odpowiadać wzajemnie wobec siebie i osób trzecich z tytułu niewywiązania się z postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy wykonanie przez nich zobowiązania wynikającego z niniejszego Regulaminu stanie się niemożliwe z powodu siły wyższej, a w szczególności z powodu: klęsk żywiołowych (pożary, powodzie, huragany itp.), epidemii, strajków, zamieszek powszechnych lub innych okoliczności, którym Uczestnik Festiwalu i Organizator nie mogli zapobiec i które były poza ich kontrolą.

12. Nadesłanie zgłoszenia na Festiwal oznacza akceptację warunków Festiwalu wyrażonych w postanowieniach niniejszego Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora. Wszelkie wątpliwości i ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie trwania Festiwalu rozstrzyga Organizator. Decyzje podjęte przez Organizatora są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zawieszenia lub odwołania Festiwalu. Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.piesniarze.info

[ENGLISH BELOW***]18 XI 2023, godz.:17, konkursowy PRZEGLĄD PIEŚNIARZY!Piszesz? Grasz ? Śpiewasz ? Jesteś znany? Nieznany? – jeszcze lepiej 🙂 Zapraszamy Cię do nas na usłyszenie, zobaczenie, znalezienie…- spotkanie w nadziei że może zrobi Ci się coś miłego w sercu, odezwie się kiedyś dobrym wspomnieniem… Jeżeli jesteś beznadziejną mniejszością w dzisiejszym świecie, który się spokojnie obchodzi bez Ciebie ale jednak mimo to, uzurpujesz sobie prawo do wzniecania niepokoju serca, prawo do zmuszania słuchaczy do refleksji nad ludzkim losem, transcendencją, prawo do trudnej miłości jaką jesteśmy winni sprawom wielkim, prawo do wzniecania buntu przeciwko tandecie, łatwej manierze, przeciwko kulturze która stara się człowieka stłamsić i odebrać mu godność – TO JEST MIEJSCE DLA CIEBIE! Zapraszamy tych, którzy opisują co widzą, co czują, co jest dla nich ważne i nie boją się konfrontacji z marzeniem o który toczy bój lucyferyczna iluzoryczność i boska prawda… Zapraszamy na konkursowy przegląd, 18 XI 2023, o godz. 17# wyślij swoje 2 piosenki w mp3 na adres : piesniarze@gmail.com (najpóźniej do 10 XI chociaż im wcześniej tym lepiej) szczegóły na www.piesniarze.info Do zobaczenia! :)***ENGLISH ENGLISH !***18 XI 2023, WROCŁAW, music and poetry club PieśniarzeAttention all lyricists, poets, and singerssongwriters!The annual song contest will take place on 18th of november 2023 in Wrocław at our place.Send your 2 songs on:przegladpiesniarzy@gmail.com deadline is on november 10details on : www.piesniarze.info WWW.PIESNIARZE.INFO

Dowiedz się więcejIX PRZEGLĄD PIEŚNIARZY/// 9th SingerSongWriters Contest

IX Przegląd Pieśniarzy / 9th Singersongwriter Contest

[ENGLISH BELOW***]18 XI 2023, godz.:17, konkursowy PRZEGLĄD PIEŚNIARZY!Piszesz? Grasz ? Śpiewasz ? Jesteś znany? Nieznany? – jeszcze lepiej 🙂 Zapraszamy Cię do nas na usłyszenie, zobaczenie, znalezienie…- spotkanie w nadziei że może zrobi Ci się coś miłego w sercu, odezwie się kiedyś dobrym wspomnieniem… Jeżeli jesteś beznadziejną mniejszością w dzisiejszym świecie, który się spokojnie obchodzi bez Ciebie ale jednak mimo to, uzurpujesz sobie prawo do wzniecania niepokoju serca, prawo do zmuszania słuchaczy do refleksji nad ludzkim losem, transcendencją, prawo do trudnej miłości jaką jesteśmy winni sprawom wielkim, prawo do wzniecania buntu przeciwko tandecie, łatwej manierze, przeciwko kulturze która stara się człowieka stłamsić i odebrać mu godność – TO JEST MIEJSCE DLA CIEBIE! Zapraszamy tych, którzy opisują co widzą, co czują, co jest dla nich ważne i nie boją się konfrontacji z marzeniem o który toczy bój lucyferyczna iluzoryczność i boska prawda… Zapraszamy na konkursowy przegląd, 18 XI 2023, o godz. 17# wyślij swoje 2 piosenki w mp3 na adres : piesniarze@gmail.com (najpóźniej do 10 XI chociaż im wcześniej tym lepiej) szczegóły na www.piesniarze.info Do zobaczenia! :)***ENGLISH ENGLISH !***18 XI 2023, WROCŁAW, music and poetry club PieśniarzeAttention all lyricists, poets, and singerssongwriters!The annual song contest will take place on 18th of november 2023 in Wrocław at our place.Send your 2 songs on:przegladpiesniarzy@gmail.com deadline is on november 10details on : www.piesniarze.info WWW.PIESNIARZE.INFO

Dowiedz się więcejIX Przegląd Pieśniarzy / 9th Singersongwriter Contest

te brunatne pozdrowieniahejlowania świętych ruskichStrzelają wołająkażda duszyczka ruskabierze ze sobąswój największy grzechże ruska i ustawia siędo wymarszu..A na końcu ułaniniektórzy bez rąkniektórzy bez nógktóre im w lesiepochował Banderao któregorzezi miejskiejrzezi Wiejskiejustawionej w borze borkuledwie gałęziami nakrytejprymitywnie urządzonejniech wyśpiewapieśń czerwonąktoś z Banderycnego rodujakiś rzeźnikniech się przyznado toporuniech cioteczka UkrainaW wieńcu kalinz warkoczamicoś nam powieo swychwilczych kłach

te brunatne pozdrowienia
hejlowania świętych ruskich
Strzelają wołają
każda duszyczka ruska
bierze ze sobą
swój największy grzech
że ruska i ustawia się
do wymarszu..
A na końcu ułani
niektórzy bez rąk
niektórzy bez nóg
które im w lesie
pochował Bandera
o którego
rzezi miejskiej
rzezi Wiejskiej
ustawionej w borze borku
ledwie gałęziami nakrytej
prymitywnie urządzonej
niech wyśpiewa
pieśń czerwoną
ktoś z Bandery
cnego rodu
jakiś rzeźnik
niech się przyzna
do toporu
niech cioteczka Ukraina
W wieńcu kalin
z warkoczami
coś nam powie
o swych
wilczych kłach

Dowiedz się więcejte brunatne pozdrowieniahejlowania świętych ruskichStrzelają wołająkażda duszyczka ruskabierze ze sobąswój największy grzechże ruska i ustawia siędo wymarszu..A na końcu ułaniniektórzy bez rąkniektórzy bez nógktóre im w lesiepochował Banderao któregorzezi miejskiejrzezi Wiejskiejustawionej w borze borkuledwie gałęziami nakrytejprymitywnie urządzonejniech wyśpiewapieśń czerwonąktoś z Banderycnego rodujakiś rzeźnikniech się przyznado toporuniech cioteczka UkrainaW wieńcu kalinz warkoczamicoś nam powieo swychwilczych kłach