Małe wydarzenia kulturalne dozwolone
W strefie czerwonej działają kina. Wymaga się jednak udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym, że nie więcej niż 25% liczby miejsc, widzowie zasłaniają usta i nos.

Wydarzenia kulturalne w strefie czerwonej odbywają się w pomieszczeniach pod warunkiem:

udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,
zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

 

Od soboty cały kraj znajdzie się w czerwonej strefie. Zgromadzenia i spotkania rodzinne ograniczono do pięciu osób, zamknięte zostają bary i restauracje. Młodzież do 16 roku życia – w godzinach od 8:00 do 16:00 nie może wychodzić z domu bez opieki osoby dorosłej. Szkoły, poza klasami 1-3 będą pracować zdalnie. Specjalną opieką mają być objęte osoby powyżej 70 lat.

Zasady te premier i minister zdrowia ogłosili w piątek 23 października i tego samego dnia W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie premiera z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Według tego rozporządzenia Polska od 24 października, czyli od soboty, stała się strefą czerwoną z nowymi obostrzeniami, co już wcześniej zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. “Ustala się, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” – wynika z rozporządzenia.

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie premiera z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Według tego rozporządzenia Polska od 24 października, czyli od soboty, stała się strefą czerwoną z nowymi obostrzeniami, co już wcześniej zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. “Ustala się, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” – wynika z rozporządzenia.

– Wszystkie te zasady, do których przyzwyczaili się ci mieszkańcy, którzy w strefie czerwonej żyją, mieszkają, pracują, uczą się, obowiązują na terytorium całej Rzeczpospolitej – podkreślił premier.

Rząd zdecydował też, że dzieci i młodzież do 16 roku życia nie będą mogli poruszać się w przestrzeni publicznej bez opieki. – W godzinach od 8 do 16 dzieci i młodzież nie mogą same przemieszczać się, spotykać w grupach; mogą wychodzić tylko pod opieką dorosłego – powiedział Mateusz Morawiecki. I podkreślił, że “odpowiedzialność za efektywność naszych działań spoczywa na wszystkich, także na dzieciach i młodzieży”.

Przez najbliższe dwa tygodnie obowiązywać będzie też zakaz funkcjonowania placówek gastronomicznych. – Lokale gastronomiczne nie będą mogły prowadzić działalności tak, jak dotychczas; będą mogły wydawać jedynie dania na wynos przez okres dwóch tygodni z możliwością przedłużenia – poinformował Morawiecki.

Wprowadzany jest też zakaz zgromadzeń i zebrań powyżej 5 osób. Z tej zasady wyłączone byłyby grupy wykonujące wspólnie pracę, jeśli to jest niezbędne. 

Uwaga na zagrożenie seniorów
Rząd wprowadza też specjalne zasady dla osób powyżej 70 roku życia. Zachęcane one będą do niewychodzenia z domów, a rząd zapowiada uruchomienie specjalnych programów wsparcia dla tych osób. – Prosimy seniorów powyżej 70. roku życia, którzy nie świadczą pracy o nieprzemieszczanie się, w miarę możliwości o pozostanie w domach – apelował premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział uruchomienie Korpusu Wsparcia Seniorów, by pomóc osobom starszym niemającym opieki rodziny.
– “Korpus Wsparcia Seniorów” poprzez szerokie zaangażowanie organizacji, wolontariuszy, harcerzy, Wojsk Obrony Terytorialnej czy wojsk operacyjnych będziemy chcieli uruchomić natychmiast, by zachęcić wszystkich seniorów w szczególności powyżej 70. roku życia do pozostania w domach – powiedział szef rządu. A minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zaapelowała w piątek do seniorów, by pozostali w domach. – Nie zostaniecie pozostawieni sami sobie, zależy nam na tym, byście ten trudny czas przeżyli w zdrowiu i poczuciu bezpieczeństwa – powiedziała.

Jak poinformowała minister, za pomocą darmowej infolinii pod numerem telefonu: 22 505 11 11 seniorzy powyżej 70. roku życia będą mogli uzyskać pomoc w czasie pandemii. Po zgłoszeniu za pośrednictwem infolinii lokalny ośrodek pomocy społecznej skontaktuje się z seniorem, żeby ustalić zakres i miejsce pomocy oraz udzieli dalszych wskazówek.

Możliwe dalsze ograniczenia
Podczas piątkowej konferencji prasowej premier zapowiedział, że możliwe są dalsze ograniczenia, jeśli dotychczasowe nie przyniosą oczekiwanych efektów. – Gdyby wprowadzane obecnie obostrzenia nie zadziałały, jeśli będzie konieczny głęboki lockdown, trzeba będzie się na ten krok zdecydować – mówił Mateusz Morawiecki. – Jeśli będą potrzebne dalsze drastyczne kroki – jak zamknięcie granic jak było wiosną czy różne zakazy przemieszczania się albo głęboki lockdown, zamknięcie bardzo wielu dziedzin życia gospodarczego – to trzeba będzie się na taki krok zdecydować, o ile nie nastąpi wypłaszczenie, zahamowanie przyrostu zakażeń – powiedział. Premier zapowiedział, że kolejne decyzje będą podejmowane w przyszłym tygodniu. 

 

Obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych
Od 10 października  2020 r. obowiązuje zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej, np. w sklepie, autobusie, ale także na ulicy. Za nieprzestrzeganie tego obowiązku może grozić mandat do 500 zł. Osoba, która np. z przyczyn zdrowotnych nie może nosić maseczki, musi na wezwanie funkcjonariusza okazać zaświadczenie lekarskie. W zarządzonej od 24 października w całym kraju strefie czerwonej obowiązują te same zasady zasłaniania ust i nosa.

 

Oczywiście podobnie jak dotychczas nie chodzi o posiadanie maseczki, a o zakrywanie nosa i ust. Można to robić przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego m.in. w środkach publicznego transportu zbiorowego, w obiektach handlowych oraz w miejscach ogólnodostępnych.

 

Zasłanianie ust i nosa konieczne jest od 10 października:

w środkach publicznego transportu zbiorowego,
na statkach pasażerskich
w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie.
Szczegółowe zasady dotyczące maseczek w miejscach publicznych można sprawdzić tutaj>>

 

Kongresy niedopuszczalne nawet online?
Jak podano na rządowej stronie targi i kongresy w czerwonej strefie są zakazane.

 

 

Ograniczenia w komunikacji miejskiej
W strefie czerwonej pojazdem komunikacji miejskiej można przewozić tyle osób, ile wynosi:

50% liczby miejsc siedzących albo
30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
Konieczne jest zakrywanie ust i nosa.

 

Restauracje  i bary zamknięte
Od 17 października 2020 w strefie żółtej restauracje i bary działały godzinach od 6:00 do 21:00. W lokalu klienci musieli zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos.  Obowiązują limity: co drugi zajęty stolik, 1 osoba na 4 m2.

Podobnie w strefie czerwonej – lokale zamykały się o 21:00. Obowiązywały limity: co drugi zajęty stolik, chyba że jest oddzielnie przegrodą (min 1 m wysokości od powierzchni stolika) stolika od stolika. 1 osoba na 4 m2. Teraz wszystkie lokale gastronomiczne będą zamknięte.  Można natomiast zamawiać jedzenie z dostawą.

 

Zamknięcie aquaparków i basenów
W strefie czerwonej obowiązuje zakaz takiej działalności wesołych miasteczek, parków rozrywki lub parków rekreacyjnych. W strefie czerwonej wyjątków nie ma, wszystkie baseny i aquaparki są zamknięte.

 

Siłownie zamknięte wszędzie
Od 17 października 2020 r. obowiązuje zakaz prowadzenia działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04. – podklasa ta obejmuje: działalność usługową łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mającą na celu poprawę samopoczucia). Siłownie są zatem zamknięte w całym kraju.

 

Wesela zakazane w strefach czerwonych
W strefie czerwonej nie ma zakazu organizowania wesel i innych imprez rodzinnych (konsolacji lub przyjęć komunijnych) oraz okolicznościowych, są jednak ograniczenia co do liczby uczestników – może być to maksymalnie 50 osób, nie licząc obsługi. Wszyscy mają obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. 

 

Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu są otwarte
Do fryzjera i kosmetyczki można iść w obu strefach – wymaga się jedynie, by w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

Handel – godziny dla seniora, maseczki i dezynfekcja

Klient musi nosić maseczkę i stosować rękawiczki jednorazowe lub środek do dezynfekcji rąk. W dni powszednie w godzinach 10-12 sklepy spożywcze, drogerie, apteki i placówki pocztowe mają obsługiwać wyłącznie osoby po 60. roku życia. W strefie czerwonej obowiązują limity dotyczące liczby osób w sklepach – dla sklepów o powierzchni do 100 m2 – 5 osób na kasę, dla sklepów powyżej 100 m2 – 1 osoba na 15 m2.

 

Kina otwarte, małe wydarzenia kulturalne dozwolone
W strefie czerwonej działają kina. Wymaga się jednak udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym, że nie więcej niż 25% liczby miejsc, widzowie zasłaniają usta i nos.

Wydarzenia kulturalne w strefie czerwonej odbywają się w pomieszczeniach pod warunkiem:

udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,
zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.
 
W obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem:

 udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,
zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.