Tak mówimy: festiwal Pieśniarzy, przegląd Pieśniarzy, konkurs…ale tak naprawdę, naprawdę naprawdę – jest to po prostu, niezwykle zwyczajne SPOTKANIE. Spotkanie Pieśniarzy. Przyjaciół Pieśniarzy i tych , którzy pojawili się pierwszy raz. Spotkanie jest naszym paradygmatem. Słuchamy się nawzajem, naszych pieśni, tego co jest dla nas ważne, o czym chcemy opowiedzieć. To ogromnie ważne i jest to z pewnością największą zaletą tego Festiwalowego Spotkania. Jest nam ciasno, duszno, jesteśmy razem i mamy poczucie , że choć przez chwilę nasze dziwne, odrębne światy się zbliżają – a nawet na tej symbolicznej scenie, może i przenikają… Spotykamy się w naszych pieśniach. Jesteśmy dla siebie wartością, jesteśmy dla siebie ważni. To jest największy sens każdego festiwalu, każdego spotkania u Pieśniarzy…

Wystąpili:
BERND BRECHT
JAKUB HUDSKY
WIKTORIA KAŁAMARSKA
KRZYSZTOF KOMOROWSKI
JOANNA KUKLIŃSKA
SEBASTIAN LEWANDOWSKI
ORIENT
WŁODZIMIERZ RANOSZEK
KRZYSZTOF RODAK
MARIUSZ S.
IRENA SALWOWSKA