https://zrzutka.pl/66tn45
Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za solidarność, przyjaźń, sztamę, porządek, zgodę, kombinację, kompozycję, powiązania, towarzystwo, uczestnictwo, udział, związek, kontakt, przymierze, symetrię, wspólnotę , zgodność, zgranie, kompatybilność, spojenie, sprzęg, stosunek, sumę, syntezę, unię, węzeł, włączenie, zbitkę, zespolenie, zjednoczenie, związanie, kongruencję,więź, zażyłość, zbliżenie, zgodę, harmonię, bliskość, braterstwo, jedność, koleżeństwo, komitywę, kordialność, kumplostwo, jednomyślność, konsensus, ład, porozumienie, przystawalność, zwartość, lojalność, oddanie, odpowiedzialność, pokorę, przyzwoitość, rzetelność, spolegliwość, ustępliwość, wierność, łączność, kompromis, pojednanie, ugodę, czułość, emocję, jednolitość, jednorodność, kolektywność, koleżeńskość, łaskawość, miłość, namiętność, partnerstwo, pokrewność, prawdziwą przyjaźń, przychylność, przywiązanie, sentyment, serdeczność, sympatię, uczucie, więzy, zaangażowanie, zaprzyjaźnienie, zespołowość, życzliwość, poczucie wspólnoty, poczucie związku, współodpowiedzialność, alians, fuzję, interfejs, łącznik, melanż, nić, ogniwo, połączenie, pomost, relację, spaw, przyjacielski układ z naszym malutkim klubikiem 🙂
Wiemy, wiemy, że jest ciężko…drożeją masło i jaja – więc w związku z tym ci którzy nie mogą – niech chociaż udostepnią akcję ze zrzutką gdziekolwiek…
Ok – nie jest to zbiórka na ratowanie życia – bardziej abstrakcyjna: lepsze głośniki, mikser (który pozowli nagrywać koncerty w mp3), kable, statyw, mikrofon. A nasza poczciwa yamaszka zacznie robić za upragniony przez wielu odsłuch.