Co słychać?

DOROTA HECK, Recenzje Mówione, 27 XI o godz. 17:30. Oto parę zdań o książce: Krzysztof Karoń, Historia antykultury (wersja robocza), Warszawa 2018. Zamiast przez dziesiątki lat grzęznąć w szczegółach, aby zachować akrybię w tysiącach przypisów, po prostu inteligent, a nie uniwersytecki badacz, stawia sobie podstawowe pytania: Jak jest naprawdę? Co jest najważniejsze? Jakie są główne idee (a nie – na której stronie, ba! w którym wersie zapisane, przez kogo i czy żadnego dzieła lub etapu ewolucji przekonań danego myśliciela nie pominąłem)? Autor, wskazując problemy etyczne, nie stroni od prostych, komunikatywnych formuł

  Krzysztof Karoń, Historia antykultury (wersja robocza), Warszawa 2018. Zamiast przez dziesiątki lat grzęznąć w szczegółach, aby zachować akrybię w tysiącach przypisów, po prostu inteligent, a nie uniwersytecki badacz, stawia sobie podstawowe pytania: Jak jest naprawdę? Co jest najważniejsze? Jakie są główne idee (a nie – na której stronie, ba! w którym wersie zapisane, przez kogo i […]