Co słychać?

Zło jest jak antygrawitacja…

Hiob jest monadą bez okien. Jest inny dla innych, odosobniony. Takim stał się także dla Boga. Od strony “przyjaciół” dzieli go zło, podejrzenie, że zgrzeszył. “Prawdziwa inność bierze się ze zła – z udziału w złu”. Tak Hiob stał się zamkniętą monadą. Przyjaciele usiłują go pocieszyć. “Ale im bardziej mnożą pociechy, tym głębsza staje się […]

ZAPRASZAMY DO PIEŚNIARZY

Wiele w życiu mu­simy. Ale nie mu­simy nie przychodzić do Pieśniarzy.. A jeśli ja­kaś siła, ja­kiś strach, zmusza Was do nieprzyjścia do Pieśniarzy, to chyba nie zmu­si Was do te­go, byście te­go chcieli? (Bo jeżeli tego chcecie to faktycznie, nie przychodźcie!) W każdej chwi­li możecie się wznieść po­nad siebie i możecie zacząć przychodzić. I to […]

fragment z Antoniego Kępińskiego

  W pierwszym zetknięciu z drugim człowiekiem najważniejsza jest twarz. Należy przypuszczać, że u wyższych przynajmniej kręgowców głowa jestistotnym czynnikiem we wzajemnym rozpoznawaniu się i w rozpoznawaniupodstawowych stanów emocjonalnych. Na pewno jest tak u człowieka — twarzj jest jego legitymacją. Zasłonięcie twarzy utrudnia lub wręcz uniemożliwia identyfikację drugiej osoby. W stosunkach międzyludzkich w przeciwieństwie do […]

Gadacz o Tischnerze…

Istnienie zła jest odwiecznym problemem metafizycznym, związanym z ludzką kondycją. Interpretując mit platońskiej jaskini, pisał Tischner: “Cóż nam odsłania to doświadczenie? Odsłania nam ono fakt, że świat, w którym żyjemy, nie jest takim światem, jaki może i powinien być. Pierwotne doświadczenie aksjologiczne nie mówi nam, że powinno być coś, czego nie ma. Nie mówi nam […]

Zapraszamy do Pieśniarzy!

Już niebawem kiedy zniosą nam administracyjne obostrzenia, dzwońcie, umawiajcie się na koncerty, wieczorki poetyckie, przybywajcie! Zapraszamy do Pieśniarzy! 🙂 (English below)Grasz? Piszesz? Śpiewasz? Chcesz posłuchać niebanalnych ludzi? To zapraszamy do maleńkiego (ale z wielkim sercem) muzyczno-poetyckiego klubiku Pieśniarze, we Wrocławiu na Szewskiej, gdzie jest miejsce także dla Ciebie! Welcome to the smallest and the loneliest […]