Co słychać?

Dziś św. Cecylii – zapraszamy zatem od 20 tej do naszego klubu :)

Święta Cecylio, Święta Cecylio, roztropna dziewico, Święta Cecylio, o sercu płonącym ogniem Bożej miłości, Święta Cecylio, apostołko pełna miłości i gorliwości bliźniego, Święta Cecylio, któraś nawróciła swego małżonka i wyjednałaś dla niego koronę męczeństwa, Święta Cecylio, któraś swą mową obronną poruszyła serca pogan i doprowadziła ich do poznania prawdziwego Kościoła, Święta Cecylio, widząca nieustannie Anioła […]

[Tadeusz Zachara] Zanim Zanim to nastąpi będzie wiosna jak zawsze szalona i pachnąca rozśpiewają się ptaki rozpuszczą pąki rozkwitną zawilce wyfruną z kryjówek motyle pszczoły chrząszcze a słońce przygrzewać będzie mocniej i mocniej aż ciepły wiatr przyniesie długo wyczekiwany deszcz Patrz w niebo uważnie patrz Może to już jutro Może to już dziś Wybije godzina Twojego końca świata Mojego końca świata Naszego końca świata zapisanego po ostatni werset kwiecień 2020

Zanim Zanim to nastąpi będzie wiosna jak zawsze szalona i pachnąca rozśpiewają się ptaki rozpuszczą pąki rozkwitną zawilce wyfruną z kryjówek motyle pszczoły chrząszcze a słońce przygrzewać będzie mocniej i mocniej aż ciepły wiatr przyniesie długo wyczekiwany deszcz Patrz w niebo uważnie patrz Może to już jutro Może to już dziś Wybije godzina Twojego końca […]

KACPER SŁOMKA

    Urodziłem się w 1996 w Oławie. Zamieszkuję w Jelczu-Laskowicach, na co dzień pracuję jako nauczyciel. Debiutowałem jako poeta w ,,Gazecie Obywatelskiej” w 2017 roku i od tamtej pory 4 krotnie zajmowałem miejsce na podium w konkursach ,,Gazety Obywatelskiej”, w 2018 byłem głównym laureatem konkursu literackiego pisma ,,Narodowe Horyzonty”, w 2019 po raz pierwszy […]