18 VI o 19:30 czytamy poemat Witolda Pileckiego – chętnych do czytania serdecznie zapraszamy! :)

Był Łukuć Stanisław, leśnik, co wraz z żoną Urszulą tu mieszkał, chodząc w las co ranka. Starzy już oboje, żyli z sobą zgodnie. Serdeczni, pogodni, dla wszystkich życzliwi. On z uśmiechem dobrym stale z niej żartował. Ona, drepcąc za nim – wciąż o niego dbała. Kiedy się znalazłem czasem wśród tej czwórki, Wspomnienia jednego z […]