Prof. DOROTA HECK: Noty niemówione

Bartosz Jastrzębski, Światło Zachodu, Fundacja im. Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2019. Eseje Bartosza Jastrzębskiego są próbą wypowiedzenia współczesnym językiem odwiecznej mądrości. Logiczna argumentacja eseisty powinna przekonywać zwolenników czytania nowych książek zamiast klasyki filozofii. Czy kanon z przeszłości wystarczy? Może faktycznie trzeba pisać zamiast tylko czytać starych mistrzów? Autor brawurowo przeciwstawia się tezie Oswalda Spenglera, jakoby […]