15.vIII.2018] 24 VIII minie 5 lat działalności klubu.

W związku z tym, poniżej,  publikujemy wybrane nadesłane opinie…

Adam Ludkowski Najlepszy klub muzyczny we Wrocławiu. Taki wrocławski muzyczny Hyde park . Istnieje przede wszystkim dla sztuki. Muzyka nie jest tu tylko dodatkiem do kotleta czy browara, ale zdecydowanie zdaniem głównym. Chlubny wyjątek od przykrej normy w tym mieście. Dzięki Donat za to, że tworzysz to miejsce mimo wszystko. 🙏Wszystkiego najlepszego na następne 5 lat! Za dwa tygodnie będziemy ciałem w Chorwacji, ale sercem w podwórku na Szewskiej 🙂
 

 

 

8.vIII.2018] komentarz do ostatnich facebookowych wydarzeń – w dwóch cytatach:

Kto w szpony dostał się hipostaz

rzeczywistości już nie sprosta

bo spoza gęstej mgły abstraktów

najprostszych już nie widzi faktów

Janusz Szpotański

 

Już balladkę kończyć pora,
Jeszcze tylko skromny morał
Jej przyczepię, jak do psiego chwosta rzep.
By nie zgorszyć pań prześlicznych,
Ujmę rzecz eufemistycznie:
Trudny dialog z kimś, kto wciąż ci sra na łeb.

Wojciech Młynarski

 

co prawda poniższy fragment Antoniego Słonimskiego dotyczył lipca – ale sierpień również aktualny 🙂

,,(…) W upalny lipcowy poranek spotkałem go na ulicy Czackiego. -,,Lato spędza pan w mieście?” – spytałem. ,,Chodź pan”. Zaprowadził mnie na pierwsze piętro swego pięknego chłodnego mieszkania. Wskazał na wygodne łoże, piękne antyki, miękkie fotele, bogatą bibliotekę, okno, które wychodziło na ogród, i powiedział: ,, Czy uważa pan, że warto z tego domu przenieść się do pensjonatu ,,Riviera” w Gdyni, gdzie dają na śniadanie małe żółte krążki ciepłego masła i takie lekkie blaszane łyżeczki?” (…)”

W SKRÓCIE: – 3 PIOSENKI AUTORSKIE LUB PÓŁAUTORSKIE, WYSTEPY SOLO LUB W DUECIE (BEZ DUBLI), NIE STOSUJEMY PÓŁPLAYBAKÓW, PRZYSYŁAMY ZGŁOSZENIA NA : PIESNIARZE@GMAIL.COM DO 15 XI 2018. 

1. Organizatorem konkursu: Przegląd Pieśniarzy zwanego dalej Festiwalem jest Fundacja Pieśniarze.
2. Przedmiotem Festiwalu będzie przegląd najciekawszych wykonawców z nurtu piosenki autorskiej/półautorskiej i wyłonienie zwycięzcy spośród wybranych najlepszych wykonawców festiwalu Pieśniarze; celem zaś jest popularyzacja wykonawców piosenki autorskiej/półautorskiej a także konsolidacja artystów i ich twórczych poszukiwań.
3. Festiwal ma charakter otwarty. Uczestnikami Festiwalu mogą być zarówno wykonawcy amatorzy jak i profesjonaliści. Festiwal przeznaczony jest dla solistów lub duetów. Nie przewiduje się możliwości dublowania składów zespołów.
4. Zgłoszenie: uczestnik konkursu zgłasza na Festiwal trzy utwory. Piosenki zgłaszane na Festiwal mogą mieć charakter autorski lub półautorski. Nie mogą obrażać uczuć religijnych, ani naruszać niczyich dóbr osobistych. Piosenki na Festiwal, w formie nagrań w formacie mp3 oraz teksty piosenek należy przesyłać do Organizatora w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej na adres: piesniarze@gmail.com. Zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe artysty, krótką notkę o sobie, tytuły i teksty utworów.
5. Termin zgłaszania wykonawców na Festiwal upływa 15 XI 2018 r. Ogłoszenie osób zakwalifikowanych odbędzie się najpóźniej do dnia 20 XI 2018 r.
6. Organizator nie odsyła materiałów otrzymanych w ramach zgłoszenia na Festiwal.
7. Zarejestrowane utwory wykonywane w trakcie Festiwalu będą prezentowane na stronach internetowych Fundacji, Youtube, portalach społecznościowych, na antenie radiowej lub stronach Partnerów i Patronów Festiwalu. Zgłoszenie się na Festiwal jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację na wskazanych wyżej stronach i antenie radiowej piosenek w całości lub we fragmentach lub w ramach skrótu, a także wykorzystanie piosenek przez Organizatora oraz Partnerów i Patronów Festiwalu w materiałach promujących Festiwal. Udział w Festiwalu jest jednoznaczny z faktem, iż Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do Festiwalu zezwalają Organizatorowi na dysponowanie ich wizerunkami, imieniem i nazwiskiem (ewentualnie pseudonimem), wypowiedziami, danymi biograficznymi i dyskografią, zaprezentowanymi w związku z przeprowadzeniem Festiwalu.
8. Jury dokona selekcji zgłoszeń na Festiwal pod względem ich wartości merytorycznej i artystycznej następnie wyłoni wykonawców charakteryzujących się w jego opinii najwyższymi standardami wpisującymi się w cel Festiwalu.
9. Uczestnik Festiwalu zobowiązuje się do bycia na przesłuchaniach pozostałych wykonawców.
10. Ogłoszenie końcowych wyników Festiwalu nastąpi tego samego dnia.
11. Organizator gwarantuje zorganizowanie w roku następnym koncertu Laureatowi Festiwalu. Organizator zastrzega prawo dla siebie oraz Jury Festiwalu do przyznania dodatkowych ,poza wskazaną w niniejszym Regulaminie, nagród i wyróżnień.
12. Uczestnicy Konkursu i Organizator nie będą odpowiadać wzajemnie wobec siebie i osób trzecich z tytułu niewywiązania się z postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy wykonanie przez nich zobowiązania wynikającego z niniejszego Regulaminu stanie się niemożliwe z powodu siły wyższej, a w szczególności z powodu: klęsk żywiołowych (pożary, powodzie, huragany itp.), epidemii, strajków, zamieszek powszechnych lub innych okoliczności, którym Uczestnik Festiwalu i Organizator nie mogli zapobiec.
13.. Nadesłanie zgłoszenia na Festiwal oznacza akceptację warunków Festiwalu wyrażonych w postanowieniach niniejszego Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora. Wszelkie wątpliwości i ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie trwania Festiwalu rozstrzyga Organizator. Decyzje podjęte przez Organizatora są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zawieszenia lub odwołania Festiwalu. Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.piesniarze.info

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

OSTATNIE 48 H
LISTA PRZEBOJÓW DOTYCZY OGLĄDANIA W CZASIE RZECZYWISTYM OBYDWÓCH NASZYCH KANAŁÓW NA YT:
https://www.youtube.com/channel/UCJbLck37bgS2pKA2BMZodlw 1110 SUBSKRYPCJI
https://www.youtube.com/channel/UCz_-ZJp8Yj8WkK0-R_T-hbQ 74 SUBSKRYPCJE

ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA I SUBSKRYBOWANIA! 🙂

11-12 VII 2018

1. ARKADIUSZ ZAWILIŃSKI [50′]

2.  GRZEGORZ DĄBROWSKI & PAWEŁ KORKUŚ [42′]

3. ROMAN ŁABI DOBROWOLSKI [35′]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

List na Wielki Tydzień

Szanowni Państwo!
Drodzy Przyjaciele!

Pozwólcie, że przekażę Wam dzisiaj swój List – teatralny i Wielkanocny jednocześnie. Pozwólcie, że równolegle spróbuję go upublicznić, co – mam nadzieję – nie zostanie mi poczytane, jako przejaw pychy, a jedynie, jako działanie inspirowane misją mówienia o tym, co jest wciąż przemilczane.   

Moje orędzie na 27 dzień marca

Jakże fortunnie rok 2018 zbliżył ku sobie dwie daty, dwa światy. Jakże zastanawiającym jest tak bliskie sąsiedztwo w tegorocznym kalendarzu świata mistyki kreowanej i świata prawdziwego mistycznego sacrum. Oto w czasie tegorocznego Wielkiego Tygodnia, poprzedzającego największą z Tajemnic wiary, czyli Mękę i Zmartwychwstanie Pana Jezusa, przypada Międzynarodowy Dzień Teatru.

Od lat, niejako z zawodowego obowiązku, odczytuję każdego 27 kwietnia dedykowane teatrowi, jako takiemu, specjalne orędzia, których autorami są znani w świecie scenicznym ludzie. Od bardzo wielu lat te przesłania pełne są demokratyzmu, ekologizmu, pacyfizmu, socjalizmu, liberalizmu i wszelkich innych postmarksistowskich –izmów. Nie ma w nich absolutu, nie ma Boga po prostu. A to stoi w oczywistej sprzeczności z etymologią teatru, z jego przyrodzoną duchowością.
Oczywistym efektem takiego postrzegania teatru, jak to prezentują kolejne orędzia i ich autorzy, jest tegoż teatru dzisiejsza treść i forma, czyli to, co widzimy wokoło, a co można obrazowo zdefiniować, jako zamienianie świątyni w chlew. Pewnie podobną kulturową kloaką były w przeszłości dwa znane miasta – Gomora i Sodoma. A kiedy zło rozpełzło się po całej ziemi, Pan Bóg, poprzez Niepokalanie Poczętą Maryję, obdarował ludzi swym Synem oraz Jego męką i śmiercią na krzyżu. Bóg postanowił zatrzymać zło dając w ten sposób człowiekowi szansę na zbawienie. I od tego momentu mamy taką szansę.

Teatr od wieków wpisywał się w taki kontekst twórczy, w którym kreacja prowadziła ku Niebu. Było to naturalne i zgodne z obowiązkami stanu każdego artysty. Napisałem „było”, ale przecież to jest wciąż aktualne. Aktualnym jest więc zawsze, począwszy od pierwszych średniowiecznych misteriów, od pierwszych widowisk pasyjnych. Poszukiwanie poprzez teatr Boga, to najbardziej fascynująca przygoda twórcza. Jak kiedyś powiedziałem – teatr jest po to, aby zmieniać świat – zmieniać go na lepszy, bliższy Bogu. Bo, jeżeli Bóg jest w tym, co czynimy na pierwszym miejscu, to cała reszta spraw poukłada się jak należy. I w rodzinie, i w Ojczyźnie. To tylko kwestia czasu.

I tego w tym Międzynarodowym Dniu Teatru, poprzedzającym zaledwie o godziny czas Wielkiejnocy życzyć Państwu i sobie wypada. Tej wiary w Boga w Trójcy Jedynego i w służący Mu teatr.

Tomasz A. Żak